De Pijltjestoetsen

Bron: http://www.gratiscursus.be/excell_2003/excelles2.htm

pijltjestoets "UP" beweegt de actieve cel één omhoog
pijltjestoets "DOWN" beweegt de actieve cel één omlaag
pijltjestoets "LEFT" beweegt de actieve cel één links
pijltjestoets "RIGHT" beweegt de actieve cel één rechts
   
Page Up toets beweegt de actieve cel één pagina omhoog
Page Down toets beweegt de actieve cel één pagina omlaag
Alt + Page Up toets beweegt de actieve cel één pagina naar links
Alt + Page Down toets beweegt de actieve cel één pagina naar rechts
   
Ctrl + Home toets beweegt de actieve cel naar de hoogst linkse cel
Ctrl + End toets beweegt de actieve cel naar de laagst rechtse cel
   
Tab toets beweegt de actieve cel één rechts
Shift + Tab toets beweegt de actieve cel één links
Enter toets beweegt de actieve cel één naar onder
Shift + Enter toets beweegt de actieve cel één naar boven