Operatoren

De tekens die Excel gebruikt om te rekenen

Bron: http://tinyurl.com/m8pwk72


Rekenkundige operatoren

Als u rekenkundige basisbewerkingen wilt uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, en als u getallen wilt combineren of numerieke resultaten wilt produceren, gebruikt u de volgende rekenkundige operatoren.

Rekenkundige operator Functie Voorbeeld
+ (plusteken) Optellen 3+3
– (minteken) Aftrekken
Negatief
3–1
–1
* (sterretje) Vermenigvuldigen 3*3
/ (slash) Delen 3/3
% (procentteken) Percentage berekenen 20%
^ (caret) Machtsverheffen 3^2

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunt u twee waarden vergelijken. Wanneer twee waarden worden vergeleken met behulp van deze operatoren,

Vergelijkingsoperator Functie Voorbeeld
= (gelijkteken) Gelijk aan A1=B1
> (groter-dan-teken) Groter dan A1>B1
< (kleiner-dan-teken) Kleiner dan A1<B1
>= (groter-dan-of-gelijk-aan-teken) Groter dan of gelijk aan A1>=B1
<= (kleiner-dan-of-gelijk-aan-teken) Kleiner dan of gelijk aan A1<=B1
<> (niet-gelijk-aan-teken) Niet gelijk aan A1<>B1

is het resultaat de logische waarde WAAR of ONWAAR.

Samenvoegingsoperatoren

Met het en-teken (&) combineert u een of meer tekstreeksen tot één tekstfragment.

Tekstoperator Functie Voorbeeld
& Koppelt of verbindt twee waarden tot één tekstwaarde "Noorden"&"wind"

Verwijzingsoperatoren

Met de volgende verwijzingsoperatoren combineert u cellenbereiken voor berekeningen.

Verwijzingsoperator Functie Voorbeeld
: (dubbele punt) De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen B5:B15
; (puntkomma) De verenigingsoperator, waarmee meerdere verwijzingen tot één verwijzing worden gecombineerd SOM(B5:B15;D5:D15)
 (spatie) De doorsnede-operator, waarmee één verwijzing naar de gemeenschappelijke cellen van twee bereiken wordt gemaakt B7:

Voorbeeld abosulte verwijzing Excel.xlsx
Excel – 210,3 KB 960 downloads