Sorteren op series

Voor geval dat er gesorteerd moet worden op een niet alfabetisch volgorde, bijvoorbeeld op de dagen van de week is er de mogelijkheid te sorteren op bestaande reeksen (weekdagen,maanden) of eigen gemaakte lijsten.

Voorbeeld op maand gesorteerde lijst:


  • Selecteer het bereik wat gesorteerd moet worden
  • Kies in het menu: Gegevens - sorteren
  • Kies bij volgorde: aangepaste lijst
  • Kies de lijst waarop je wilt sorteren (Je kan ook een eigen lijst maken)
  • Bevestig je keuze met OK

Een eigen sorteerlijst maken

Bovenstaande sortering is dus NIET op alfabet, maar op volgorde van de eigen lijst !!!

  • Selecteer de gegevens die gesorteerd moeten worden op de volgorde van een eigen lijst
  • Selecteer het bereik wat gesorteerd moet worden
  • Kies in het menu: Gegevens - sorteren
  • Kies bij volgorde: aangepaste lijst
  • Maak de eigen lijst aan