Kleinste()

Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/excel-help/kleinste-HP005209266.aspx

Bepaalt de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling. Gebruik deze functie om waarden met een bepaalde relatieve positie in een gegevensverzameling op te halen.

Syntaxis

KLEINSTE(matrix;k)

matrix     is een matrix of een bereik met numerieke gegevens waarin u de op k-1 na kleinste waarde wilt bepalen.

k     is de positie (geteld vanaf de kleinste waarde) in de matrix of het cellenbereik met gegevens.

Aanvullende informatie

  • Als matrix geen waarden bevat, geeft KLEINSTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als k ≤ 0 of k > het aantal gegevenspunten, geeft KLEINSTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als n het aantal gegevenspunten in matrix is, resulteert KLEINSTE(matrix;1) in de kleinste waarde en KLEINSTE(matrix;n) in de grootste waarde.

Deze functie is handig als je het laagste getal in een serie wilt weten. Bevat de reeks lege cellen of de waarde 0, dan zal de functie MIN() de waarde nul geven. Met de functie kleinste kan je echter de op één na kleinste waarde zoeken.

Voorbeeld:
=KLEINSTE(B2:B13;AANTAL.ALS(B2:B13;"<=0")+1)

drive-122