Converteren()

Met de functie Convertren() kan je eenheden omrekenen.
cm naar inch, Celcius naar Fahrenheit etc. 

De syntaxis van de functie CONVERTEREN heeft de volgende argumenten:
getal    Vereist. De waarde in van_eenheid die u wilt converteren.
van_eenheid    Vereist. De eenheid die voor getal wordt gebruikt.
naar_eenheid    Vereist. De eenheden voor het resultaat.

CONVERTEREN accepteert de volgende tekstwaarden voor van _eenheid en naar_eenheid (tussen dubbele aanhalingstekens):

GEWICHT EN MASSAVAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Gram  "g"
Slug   "sg"
Pound (massa)  "lbm"
U (atoomgewicht)   "u"
Ounce (massa)   "ozm"

AFSTAND VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Meter  "m"
Mijl    "mi"
Zeemijl   "Nmi"
Inch   "in"
Foot  "ft"
Yard    "yd"
Angstrom  "ang"
Pica   "pica"

TIJD VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Jaar  "yr"
Dag  "day"
Uur  "hr"
Minuut  "mn"
Seconde  "sec"

DRUK VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Pascal   "Pa" (of "p")
Atmosfeer   "atm" (of "at")
mm kwikkolom   "mmHg"

KRACHT VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Newton   "N"
Dyne    "dyn" (of "dy")
Pound (kracht)   "lbf"

ENERGIE VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Joule  "J"
Erg  "e"
Thermodynamische calorie   "c"
Calorie   "cal"
Elektronvolt   "eV" (of "ev")
Paardenkrachtuur  "Pku" (of "pk")
Wattuur  "Wu" (of "wt")
Voetpond   "flb"
BTU"BTU" (of "btu")

MACHT VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Paardenkracht"PK" (of "p")
Watt"W" (of "w")

MAGNETISME VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Tesla   "T"
Gauss   "ga"

TEMPERATUUR VAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Graden Celsius   "C" (of "cel")
Graden Fahrenheit   "F" (of "fah")
Graden Kelvin   "K" (of "kel")

INHOUDSMAATVAN_EENHEID OF NAAR_EENHEID
Theelepel  "tsp"
Eetlepel  "tbs"
Ounce   "oz"
Kop   "cup"
Pint (VS)   "pt" (of "us_pt")
Pint (UK)   "uk_pt"
Quart   "qt"
Gallon   "gal"
Liter   "l" (of "lt")

bron: https://support.office.com/nl-nl/article/converteren-functie-d785bef1-808e-4aac-bdcd-666c810f9af2

Maak jouw eigen website met JouwWeb