Aantal.Als() - Matrix

Matrix formules zijn op één punt zeer afwijkend : Je moet Control-Shift-Enter gebruiken om ze te laten werken.
Ze worden dan ook wel CSE formules genoemd.
De formule komt dan tussen  {  }  te staan.

Elke keer dat je de formule wijzigt moet je dus weer Control-Shift-Enter geven, anders komen er foutmeldingen in beeld.. #DIV/0!  of #DEEL/0!

 • Selecteer de cellen in de kolom waarvan je het unieke aantal wilt tellen.
 • Klik met rechts en kies voor : Een bereik benoemen.
  In dit voorbeeld gebruik ik de naam: kentekens.
 • Zet bij bereik het juiste werkblad !!
  jw-excel-157 jw-excel-158
 • Ga op de cel staan waar je de telling wilt hebben.
 • Type in de formulebalk de formule in:
  =SOM(1/AANTAL.ALS(kentekens;kentekens))
 • Selecteer de formule en klik op Control+Shift+Enter
 • De formule komt nu tussen {  }  tekens te staan.
  {=SOM(1/AANTAL.ALS(kentekens;kentekens))}
 • Na iedere wijziging in de formule MOET weer Control+Shift+Enter op de formule worden gegeven. Je krijgt anders vaak foutmeldingen als #DIV/0 of #DEEL/0!
  jw-excel-160
aantal_als_matrixformule.xlsx
Excel – 9,6 KB 846 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb