Basis 5

Hier onder wordt behandeld:

Formules.

Een overzicht van de Engels - Nederlandse benaming van de functies vindt U hier:
http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/index.php?page=nederlands-english.html

Hieronder de lijst met afwijkende functienamen in Excel 2010 vóór Service Pack 1.

20072010
AFRONDEN AFRONDING
BET AFLOSSING
BEGINLETTERS BEGINKAP
DEEL MIDDEN
HOOFDLETTERS HOOFDLETT
KIEZEN KIES
KLEINE.LETTERS KLEINELETT
LIN.AFSCHR LIN.AFSCHR
VDB VAP
VERVANGEN VERVANG
WAARDE GETAL
ZOEKEN OPZOEKEN

Bij Service Pack 1 werden bovenstaande wijzigingen teruggedraaid, en tevens de volgende namen veranderd.

20102010 SP1
D360 DAGEN360
DAANTAL DBAANTAL
DGEMIDDELDE DBGEMIDDELDE
DHAAL DBLEZEN
DSOM DBSOM
DSTDEV DBSTDEV
HNW NHW
SCHOON WISSEN.CONTROL
VALUTA EURO
VINDEN.ALLES VIND.ALLES
VWORTEL WORTEL

Maak jouw eigen website met JouwWeb