Vert.Zoeken

Met de formule VERT.ZOEKEN() kan men laten zoeken in een tabel om een bepaalde waarde te vinden.

In onderstaand voorbeeld een kleine tabel met leden die een lidnummer hebben.

Door het lidnummer in te geven in Cel C1 kunnen ze de naam zoeken en zien of ze lid zijn.
In C3:G5 staat de tabel waarin we zoeken
In '2 ' wijzen we de kolom aan welke gegevens we zoeken (de telling begint bij de 1e kolom van de tabel..

ONWAAR geeft aan dat we een exacte overeenkomst zoeken.


Voornbeeld: