Spaties.Wissen()

Met de functie Spaties.Wissen kan je handig alle overbodige spaties wissen.
Spaties TUSSEN woorden blijven staan !
Namen waar bijvoorbeeld een rij namen waar per abuis een spatie voor staat kan snel worden aangepast.

 • Ga op de rij staan waarvan de spaties weg moeten. [ Bijvoorbeeld Rij A ]
  jw-excel-206
 • Ga in dezelde rij op een lege kolom staan.

 • Gebruik de formule =SPATIES.WISSEN( [celnaam waarvan spaties gewist moeten worden] )
  In dit voorbeeld: =SPATIES.WISSEN(AC1)
  jw-excel-207
 • Kopieer de formule naar beneden door aan het zwarte blokje rechtsonder de aangeklikte cel naar beneden te slepen.
 • Het resulaat:
  jw-excel-208
 • Selecteer de aangepaste teksten (In dit voorbeeld in kolom AE)
 • Ga naar de kolom waar deze moet komen en kies voor PLAKKEN SPECIAAL.
  jw-excel-209
 • Kies voor : WAARDEN
  jw-excel-210
 • De spaties zijn nu verwijderd. Maak de aangemaakte kolom met de formules (In dit voorbeeld kolom AE) leeg/wissen.
  Als je de kolom verwijderd loop je het risico dat formules in andere kolommen ongewild verkeerde resultaten geven.
  jw-excel-211