Kolommen invoegen

Tussen bestaande Kolommen kunnen nieuwe kolommen worden ingevoegd.
Bedenk vooraf goed wat het geval zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld formules in andere kolommen.

  • Klik op een bepaalde letter boven de kolom.
  • Klik met RECHTS en kies invoegen.
    De kolom wordt er links van de kolom er een extra kolom toegevoegd.
    jw-css-205

Rijen invoegen

  • Klik op een rij waar BOVEN een nieuwe rij moet worden toegevoegd.
  • Klik met RECHTS en kies voor Invoegen.
    jw-css-206