Tekst opmaak

Onder het tabje 'Start' staan 2 blokken die voor de opmaak van de tekst te gebruiken zijn.

Lettrtype

Het kiezen van lettertype, lettergrootte, letterkleur en achtergrond wordt als bekend verondersteld uit de teksverwerking.

Uitlijning

 • Als je op het kleine vierkante blokje rchtsonder klikt, krijg het versie 2003 achtige instelscherm te zien.
  jw-excel-52
 • Tekstterugloop
  Hierbij gaat de tekst naar een regellager als de kolom te smal is.Vooral bij langere teksten kan dit een voordeel zijn. De tekst kan anders gedeeltelijk onzichtbaar in beeld staan.
  jw-excel-52
 • Samenvoegen en centreren.
  Dit is handig om de inhoud van 2 aangrenzende cellen samen te voegen.
  (Onderste titel staat in 2 samengevoegde cellen.
  jw-excel-55
 • Uitlijning.
  Naast de standaard tekst uitlijning kan je via het pijltje naast het symbool in de rechter bovenhoek ook een keuze menu in beeld zetten.
  jw-excel-56

Tekst draaien

Je kan de tekstinhoud van een cel dus zoveel draaien als je wilt. Je kan ook de tekst van boven naar beneden laten zetten. Dat kan handig zijn als je veel kolommen in beeld wilt hebben.
jw-excel-57  jw-excel-58

Of 45 graden gedraaid...

jw-excel-59  jw-excel-60

..of  -45 graden gedraaid..
jw-excel-61

Opmaak kopiëren

In het startmenu in de linkergroep 'Klembord' staat het kwastje waarmee je de opmaak kan kopiëren.

 • Ga op de cel staan waarvan je de opmaak wilt kopiëren.
 • Klik op het kwastje
 • Klik op de cel die moet worden aangepast.
  jw-excel-61

Als je 2* achter elkaar op de kwast klikt, kan je meerdere cellen aanpassen. Als je klaar ben het kwastje weer aanklikken om te stoppen.