Logo in Koptekst [Macro]

Voorbeeld van een macro die een logo in de kop neerzet.

Sub plaatslogo()
Dim oSW As Excel.Worksheet
Set oSW = Worksheets(1)
With oSW.PageSetup.LeftHeaderPicture
.Filename = "C:\Users\Peter\Downloads\SVERB-logo02-300.png"
.Height = 50
End With
oSW.PageSetup.LeftHeader = "&G"
oSW.PageSetup.HeaderMargin = 30
oSW.PageSetup.TopMargin = 90

End Sub


Als je dit wilt gebruiken zal je moeten aanpassen:

  • Bestandsnaam
  • Hoogte
  • Marges