Daar reken je op .. .

SOM functie fouten voorkomen

Bron: http://www.zowerktexcel.nl/functies/minder-fouten-met-de-som-functie/

Indien in een bestaand werkblad waarin de functie SOM wordt gebruikt, rijen worden toegevoegd is het een regelmatig mis doordat de functie SOM de formule niet aanpast met de toegevoegde rij.

Er is een mogelijkheid dit te voorkomen door de formule aan te passen.

Lees de bron van dit arikel als U hier meer van wilt weten.